Nieuws

Flexi Rooftop nieuw voor 2015!

Presentatie maart 2014 – MCE Beurs Milaan

foto (1)foto

Afkoelen zonder opwarming: Parlement steunt ban op gebruik F-gas

PLENAIRE VERGADERING Persbericht – Milieu − 12-03-2014 – 12:48

Het gebruik van klimaatonvriendelijk gas met fluor moet tussen 2022 en 2025 gebannen worden uit nieuwe airconditioners en koelkasten. Het EP heeft hiertoe gisteren ontwerpwetgeving aangenomen met 644 stemmen voor, 19 tegen en 16 onthoudingen. Hierover was al informeel overeenstemming met de Raad. In 2030 moet het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFC) broeikasgas met 79% zijn verminderd.

Nadat in de jaren ’80 chloorfluorkoolstoffen in de ban zijn gedaan om de aantasting van de ozonlaag tegen te gaan, richt de nieuwe ontwerpwetgeving zich op andere gassen met fluor die schadelijk zijn voor het klimaat. ‘F-gas’ kan een opwarmend effect hebben dat 23.000 keer sterker is dan dat van eenzelfde hoeveelheid CO2.

“Deze Europese doorbraak effent de weg voor een wereldwijde uitfasering van deze ‘super broeikasgassen’, die anders in 2030 goed zouden zijn voor 20% van de totale uitstoot van broeikasgas. De uitstoot van F-gassen is sinds 1990 in de EU met 60% gestegen. Het bannen van deze gassen uit airco’s en koelkasten is hoognodig om deze trend te keren”, stelt Bas Eickhout (Groenen, NL) die de wetgeving door het Parlement heeft geloodst.

“De EU wil het gebruik van F-gas per 2030 met 80% verlagen. Het uitbannen hiervan uit koelingsapparatuur zal innovatie stimuleren, wat weer goed is voor de vele innovatieve Europese bedrijven die straks met natuurlijke koelstoffen moeten werken”, voegde hij eraan toe.

Gebruik F-gas afbouwen

In de onderhandelingen heeft het EP het Commissievoorstel gewijzigd door aan te dringen op uitbanning van F-gassen in diverse sectoren waar veilige, energie-efficiënte en kosteneffectieve alternatieven voor handen zijn.

Het verbod moet gelden voor gecentraliseerde commerciële koelapparatuur met een capaciteit van 40 kilowatt waarin fluorkoolwaterstoffen worden gebruikt. Kleine aircosystemen die gebruik maken van fluorkoolwaterstof met een opwarmingspotentieel van meer dan 750 keer die van CO2, worden verboden in 2025. Technische aërosolen met fluorkoolwaterstof met een opwarmend effect van meer dan 150 keer dat van CO2 gaan per 2018 in de ban. En producten zoals polystyreen hardschuim en andere schuimen waaraan F-gas te pas komt, moeten respectievelijk per 2020 en 2023 verdwijnen.

Het akkoord omvat ook stevigere bepalingen die de uitstoot van bijproducten moeten reduceren. De wetgeving moedigt lidstaten aan om producentvriendelijke manieren te bedenken waarmee alle F-gassen kunnen worden afgevangen.

Volgende stappen

De Raad stemt op 14 april over het pakket.